Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Vacaville 10010, USA

[email protected]

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ-ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁਖ ‘ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ’ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।